SSS

Oyuncular Sendikası’nın kuruluşunda bu yana temel hedefi oyuncuların bağlı çalışan olarak çalışmasının sağlanmasıdır. Bağlı çalışan olmanının bir koşulu olan oyuncu ile yapımcı arasındaki ilişkinin işçi işveren ilişki olarak belirlenmesi neticesinde oyuncuların temel çalışma haklarını kazanmaları Oyuncular Sendikası’nın çalışma alanını oluşturmaktadır.
Telif hakları konusunda yetkili olan kurumlar meslek birlikleridir. Oyuncular Sendikası telif haklarının kazanılması için BİROY ile ortak çalışmaktadır. Oyuncular Sendikası da BİROY ile birlikte telif konusunda ikili bir yapı oluşturmuş ve uzun vadeli bir hedef olarak çalışma planına telif konusunu da koymuştur.
Oyuncular Sendikası kendini örgütsel olarak devlet, siyasal parti, örgüt ve kuruluşlardan bağımsız olarak tanımlayan, kendi perspektifi doğrultusunda bir programı olan ve bu perspektifini de toplumsal hareketler arasında bir uzlaşma ve eşitleme doğrultusunda yönlendirmeye çalışan bir sendikadır. Bununla birlikte çalışma ilişkilerinin düzenlenmesi için devletle birlikte hareket etmektedir.
Evet. İş güvencesi sağlamak sendikanın temel görevlerinden biridir ve Oyuncular Sendikası da bu alanda çalışmaktadır. Hukuki dayanaklarla iş güvencesinin sağlanması yönünde üyelere her türlü destek verilmektedir.
Sendikalı olmanın iş bulma konusunda sağlayacağı bir avantaj yoktur.
Oyuncular Sendikası`na üye olabilmek için oyunculuk mesleğinden para kazanıyor olmanız gerekmektedir. Eğer öğrenci iseniz ama bununla birlikte oyunculuk mesleğinden para da kazanıyor iseniz de sendikaya üye olabilirsiniz.
Sendikaya üye olabilmek için ıslak imza ile doldurulması gereken evraklar bulunmaktadır. İstanbul dışında ikamet ediyorsanız sendika web sitesi ya da telefonlarından bize ulaşarak bize mail ya da posta adresinizi iletebilirseniz, size dijital ya da posta yolu ile bu evrakları gönderebilir ve sizde imzalayarak bize geri gönderebilirsiniz.
Sendikaya üye olmanız iş bulmanızın önünde engel değildir. Aksine sendikalı olduğunuz için iş kaybı yaşarsanız, bu durum kanuna aykırıdır. 4857 sayılı iş kanunu madde 18 sendika üyeliği olduğu için bir kimsenin işten çıkarılmasının mümkün olmadığını belirtmektedir.
Hiçbir işte çalışmayan emekliler Oyuncular Sendikası`na fahri üye olabilirler. Kanunen emekli biri yeniden çalışmaya başladığında sosyal sigortalar açısından yerine getirilmesi gereken hükümlülükler doğar. Herhangi bir yapımda çalışmaya başlayan emekli bir oyuncu destek primi uygulaması ile 4A`lı çalıştırılmalıdır. Bu durumda hem çalıştıkları süre içinde 4A sigorta primleri yatırılırken hem de emekli maaşlarında bir kesinti olmadan çalışmış olurlar. 4A`lı oldukları zaman sendikanın asil üyesi olabilirler.
Yetim aylığı alınıyor ve bir yerde 4A’lı çalışıyor iseniz yetim aylığınız kesilir. Fakat iş bitiminde Sosyal Güvenlik Kurumu’na ya tekrar başvurarak yetim aylığınızı bağlatabilirsiniz. Bu işlemlerle ilgili ayrıntılı bilgiyi sendikadan öğrenebilirsiniz.
Bu durum kanuna aykırıdır. Böyle bir durumla karşı karşıya kaldığınızda sendikaya ya da Sosyal Güvenlik Kurumu’na bu durumu bildirebilirsiniz.
Evet, emeklilik hak primleriniz hem 4A hem de 4B primlerinin birleşmesi ile olur. Eğer hem 4A hem de 4B priminiz yattıysa, emeklilikte son 3,5 yıla (1261 gün) bakılır. Bu süre içinde en çok prim nereden yattıysa oradan emekli olursunuz. Mesela son 3,5 yılda priminiz en çok 4A üzerinde yattıysa, 4A emeklisi olursunuz.
Hayır, 4A’lı olduğunuz zaman bu zamana kadar yatırdığınız 4B primlerine bir şey olmaz. Primler birleştirilir. Eğer hem 4A hem de 4B priminiz yattıysa, emeklilikte son 3,5 yıla (1261 gün) bakılır. Bu süre içinde en çok prim nereden yattıysa oradan emekli olursunuz. Mesela son 3,5 yılda priminiz en çok 4A üzerinde yattıysa, 4A emeklisi olursunuz.
Hayır. 4B’li çalışıyor olmak hiçbir şekilde 4A’lı olmanın önünde engel değildir. Aynı anda hem 4A’lı hem de kendi nam ve hesabınıza çalıştığınız işlerden 4B sigortalı olabilirsiniz. 4A ve 4B primleri aynı anda da yatırabilir. Yatırılan primler 4A primleri ile birleştirilmektedir. Eğer en yüksek prim aşılıyorsa daha sonra bunlar mahsup edilebilir. Eğer hem 4A hem de 4B priminiz yattıysa, emeklilikte son 3,5 yıla (1261 gün) bakılır. Bu süre içinde en çok prim nereden yattıysa oradan emekli olursunuz. Mesela son 3,5 yılda priminiz en çok 4A üzerinde yattıysa, 4A emeklisi olursunuz.
Hayır. Oyuncular Sendikası herhangi bir yapımda oyunculuk yapan bir kişinin bağlı çalışan olduğunu savunmaktadır. Bir yapımda çalışan oyuncu, o yapımın sahibi değilse ancak bağlı çalışan olabilir. Bir yapımda gerçekleştirilen oyunculuk faaliyeti hiç bir şekilde “serbest meslek” olarak değerlendirelemez, çünkü her koşulda başka birinin sevk ve idaresindedir. Bu sebeple oyuncu çalıştığı yapımlarda 4A’lı olarak sigortalanmalıdır. Oyuncular kendi nam ve hesaplarına başka bir iş yaparlarsa, örneğin sadece o münferit işin ifası için tarih ve saatin karşılıklı kararlaştırıldığı, dolayısıyla oyuncunun bağlı çalışan olmadığı reklam seslendirmesi, danışmanlık, ekstra, vb. gibi işler için serbest meslek makbuzu kesebilir ve 4B sigortalı olarak kendi primlerini kendileri yatırırlar ya da çalışmadıkları zamanlarda isteğe bağlı sigorta kapsamında 4B’li olarak sigortalarını yatırmaya devam edebilirler. Yatırdıkları bu primler 4A primleri ile birleştirilir. Eğer hem 4A hem de 4B priminiz yattıysa, emeklilikte son 3,5 yıla (1261 gün) bakılır. Bu süre içinde en çok prim nereden yattıysa oradan emekli olursunuz. Mesela son 3,5 yılda priminiz en çok 4A üzerinde yattıysa, 4A emeklisi olursunuz.
Evet. Oyuncu aynı anda bir dizi, sinema filmi ya da tiyatro da 4A`lı olarak çalışabilir. 4857 sayılı İş Kanununa göre bir işçinin birden fazla işte çalışmasının önünde herhangi bir engel yoktur. Aynı zamanda 4A`lı çalışan bir oyuncunun 4B`li olarak başka işler yapmasının önünde de herhangi bir engel yoktur. Örneğin sadece o münferit işin ifşası için tarih ve saatin karşılıklı kararlaştırıldığı, dolayısıyla oyuncunun bağlı çalışan olmadığı reklam seslendirmesi, danışmanlık, ekstra, vb. gibi işlerde 4B`li olarak çalışılabilir.
Hayır değildir. Oyuncu aynı anda birden fazla yerde çalıştığında, çalıştığı yerlerden ayrı ayrı 4A sigorta primleri yatırılabilir. Burada sigorta mevzuatı açısından bir engel bulunmamakta hatta bu durum oyuncunu yararına olmaktadır. Çünkü oyuncu açısından 4A`lı çalışmak vergi takibini kendi yapmak zorunda olmayacağından ve dolayısıyla mali müşavirle çalışmak zorunda kalmayacağından aynı koşullarda 4B`li çalışmaktan daha kolaydır. Oyuncunun farklı alanlarda serbest çalışmaları devam ediyorsa mali müşavir ile çalışmaya devam edebilir ve 4B primlerini de yatırabilir. Yatırılan primler 4A primleri ile birleştirilmektedir. Eğer en yüksek prim aşılıyorsa daha sonra bunlar mahsup edilebilir. Eğer hem 4A hem de 4B priminiz yattıysa, emeklilikte son 3,5 yıla (1261 gün) bakılır. Bu süre içinde en çok prim nereden yattıysa oradan emekli olursunuz. Mesela son 3,5 yılda priminiz en çok 4A üzerinde yattıysa, 4A emeklisi olursunuz.
Sosyal Güvenlik Kurumunun internet sitesinde örneği yer alan “Sanatçı olarak kısmı süreli çalışanlara ait işe giriş bildirgesi” ni (http://www.sgk.gov.tr/) işverenine ve bağlı bulunan meslek birliği veya sendikaya onaylatması gerekmektedir. Bununla birlikte işverenin imzası bulunan kısmı süreli iş sözleşmesi ile ikamet edilen ildeki sosyal güvenlik il müdürlükleri/merkezlerine başvurulması gerekmektedir. Oyuncular Sendikası bu onayı verme yetkisi olan bir sendikadır.
EK-6 sigortası sağlık sigortasını da kapsamaktadır.
,Oyunculuk üzerine eğitim veren oyuncular EK-6`dan yararlanabilir. Çünkü bir oyuncu oyuncu yetiştiriyor. Oyuncu eğitim verdiği okulla kısmi süreli iş sözleşmesi yapar ve sendikadan onay alırsa EK-6`sı kabul edilir.
Kısmı süreli çalışan bir kişi SGK borçlanma departmanına resmi dilekçe ile başvurarak, geriye kalan günleri borç olarak bildirip SGK`ya ödeyebilir. Dolayısıyla tam süreli (30 gün) çalışmayan oyuncular SGK`ya gidip dilekçe verdiklerinde EK-6 ya da isteğe bağlı sigortalık (Bağ-kur) yaptırmadan da SGK`ya borçlanarak 4A üzerinden sosyal güvenliklerini sürdürebilirler. Örneğin; A kişisi bir işyerinde 13 gün çalışıyor ve kısmi süreli iş sözleşmesi yapıyor. Bu kişi prim ve günlerini 30 güne tamamlamak istiyor. A kişisi resmi bir dilekçe ile SGK borçlanma departmanına gidiyor ve kendini SGK`ya borçlanmış gösteriyor ve her ay borcunu ödüyor. 1 gün de 2 gün de çalışsa bu işlem yapılabiliyor. Buradaki en önemli detay ise bu bir borçlanma olduğu için başka bir yerden sigorta girişi yapılsa da isteğe bağlı sigortalılığın askıya alınması söz konusu değildir.
Seslendirme sektörü düşünüldüğünde; seslendirme yönetmenini ve seslendirme sanatçılarının işvereni; orjinal dublajda seslendirme stüdyoları, yerli dublajda yapımcı olarak görünmektedir. Dolayısıyla seslendirme yönetmenini ve seslendirme sanatçılarının sigorta sorumluluğu orjinal dublajda seslendirme stüdyolarında, yerli dublajda ise yapımcıdadır.
Değildir. 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak 4A’lı çalışan bir oyuncu için çalışma saatlerinin belirlenmesi taraflarca hazırlanacak olan sözleşmeye bağlıdır. Kanun madde 63′e göre “çalışma süresi haftada en çok 45 saattir. Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerinde haftanın çalışan günlerinde, günde onbir saati aşmamak koşulu ile farklı şekillerde dağıtılabilir.” Oyuncunun sözleşmesinde hangi gün ve saatlerde, ne şekilde çalışacağı belirtilir. Oyuncu bu gün ve saatlerde yapımcının sevk ve idaresi ile çalışır.
Olabilir. Kanunen emekli biri yeniden çalışmaya başladığında da sosyal sigortalar açısından yerine getirilmesi gereken hükümlülükler doğar. Herhangi bir yapımda çalışmaya başlayan emekli bir oyuncu destek primi uygulaması ile 4A`lı çalıştırılmalıdır. Bu durumda hem çalıştıkları süre içinde 4A sigorta primleri yatırılırken hem de emekli maaşlarında bir kesinti olmadan çalışmış olurlar.
Oyuncu ile yapımcı arasındaki ilişki işçi-işveren ilişkisidir. Bu ilişki dünyanın gelişmiş sektörlerine sahip tüm ülkelerinde de bu şekildedir. Herhangi bir yapımda oyunculuk yapan bir kişi bağlı çalışandır. Bir yapımda çalışan oyuncu, o yapımın sahibi değilse ancak bağlı çalışan olabilir. Bir yapımda gerçekleştirilen oyunculuk faaliyeti hiç bir şekilde “serbest meslek” olarak değerlendirelemez, çünkü her koşulda başka birinin sevk ve idaresindedir. Ayrıca FIA (Uluslararası Aktörler Federasyonu) da oyuncuların “worker”/”employee” yani “işçi”/”bağlı çalışan” olarak çalıştığını belgelemektedir.
Sendikalar çalışma ilişkilerinde ekonomik, sosyal hak ve menfaatlerin korunması ve geliştirilmesi için kurulan ve devlet nezdinde bu alanı düzenlemekle yetkili olan organlardır. Bu sebeple Oyuncular Sendikasına üye olan bir oyuncu sektöre yönelik tüm gelişmeleri takip ederek, çalışma hayatında karşına çıkan her türlü ekonomik ve hukuksal sorununa destek bulabilmek için sendikaya üye olmalıdır.
Oyuncular Sendikası üyelik aidatı ana tüzüğünde belirtildiği üzere beyan üzerine belirlenir. Sendika üyelik başvurusunda bulunan kişi aylık ücretinin bir günlük çıplak ücretini geçmeyecek şekilde bir aylık aidat tutarı belirler.
Oyuncular Sendikası kendini örgütsel olarak devlet, siyasal parti, örgüt ve kuruluşlardan bağımsız olarak tanımlayan ve kendi perspektifi doğrultusunda programı olan bir sendikadır. Oyuncular Sendikası herhangi bir örgütlenmenin devamı, parçası olarak değil, bağımsız olarak hareket etmekle birlikte oyunculuk alanındaki tüm örgütlenmeler ile de dirsek temasında olmaya gayret göstermektedir.