NEDEN SENDİKA?

nedensendika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oyuncular Sendikası; oyuncuların çalıştıkları sektörde yaşadıkları temel sorunlara çözüm ihtiyaçları neticesinde kurulmuştur.

 

Oyuncuların sosyal güvenlikleri kendi sorumluluklarına bırakılmış ve bu durum sektörde çalışan ve çalışmış bir çok oyuncunun sosyal güvenlik sisteminin dışında kalmasına, kayıtdışı çalışmak zorunda bırakılmasına sebep olmuştur. Sosyal güvenlik sorununu serbest meslek erbabı gibi bağ-kur yaparak çözen oyuncular; bunun neticesinde de insanca olmaktan çıkan set çalışma koşulllarına maruz kalındığı durumlarda sorumluluğun işveren tarafından üstlenilmediği bir sektörde çalışmak durumunda kalmışlardır.

Oyuncular Sendikası oyuncuların en temel sorunu olan bağlı çalışan olmanın gerekliliğini bu sebeplerden ötürü ortaya koymakta ve sektörün uluslararası standartlara sahip olabilmesi için ilk önce çalışma ilişkilerinin bir standarta oturtulması gerektiğini öne sürmektedir. Bu açıdan sendika; çalışma ilişkilerinde ekonomik olanın yanında sosyal hak ve özgürlüklerin de korunması ve düzenlenmesi konusunda yegane yetkili organ olduğu için oyuncuların da sendikada örgütlenmesi gerekmektedir. Bu durum 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nunda da “…çalışma ilişkilerinde ortak ekonomik ve sosyal hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için en az yedi işçi veya işverenlerin bir araya gelerek bir işkolunda faaliyette bulunmak üzere oluşturdukları…” şeklinde belirtilmiştir.

Sendikalar demokratik baskı grubu olmanın bir aracı olarak iktidar ve denetim sorunlarını da dile getirmektedirler.

 

Bu açıdan sendikalar,  işçiler ve işçi niteliğinde olanların, demokratik ülkelerde seslerini duyurabilmeleri ve sözlerini dinletebilmeleri için bir araçtır. Ayrıca, sendikalar, demokratik yönetimlerde vazgeçilmez kamu kurumları arasında yer alır. Bu açıdan oyuncular demokratik baskı grubu olarak görevlerini yerine getirebilmeleri için sendikalaşmalarının zorunlu olduğunun bilincindedirler.

Dünyanın önde gelen ülkelerinin hepsinde oyuncular “işçi” (worker) ya da “çalışan” (employee) olarak değerlendirilmektedir. Çalışma hayatında ücret ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi, mesleki açıdan oyunculuk mesleğinin uluslararası standartlarla icre edilebilmesi için mücadelede edebilme hakkı sendikalara verilmiştir. Oyuncular Sendikası da Türkiye’de bu amaçları yerine getirebilmek ve oyuncuların örgütlenmesindeki bu eksikliği doldurmak için kurulmuştur.

Oyuncular Sendikası; sendikayı bir hak alma ve geliştirme aracı olarak görmektedir. Bu açıdan üyelerinin çıkarları etrafında örgütlenen Oyuncular Sendikası, mücadele anlayışını da üyelerinin ve kamuoyunun haklılık ve meşruiyeti üzerine kurmaktadır.

Oyuncular Sendikası olarak; oyuncuların bir sendika çatısı altında örgütlenmesinin mesleğin geleceği ve meslektaşlarımızın sosyal güvenliklerini sağlamanın bir yolu olarak görülmesi inancını tekrarlarız.