İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KAMPANYASI

işgüvenliği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kampanyası Oyuncular Sendikası ve Sine-Sen (Sinema Emekçileri Sendikası)’in ortaklaşarak gerçekleştirmeyi planladığı Türkiye sinema ve dizi sektöründeki çalışma koşullarının işçi sağlığı ve  iş güvenliği açısından belirli standartlara ulaşması amacına yönelik bir çalışmadır.

İşçi sağlığı ve  iş güvenliği, işyerlerine dair hiçbir bağlayıcı yasal norm ve standartların olmadığı çalışma koşullarında oldukça önemli bir önceliği oluşturmaktadır. Bu durum, Türkiye’deki sinema ve dizi sektörünün işyeri olan setlerdeki çalışma koşullarına dair gerçekliği de gözler önüne sermektedir.

Set,  karmaşık ve değişken yapısıyla içinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili geniş çapta riskleri barındıran bir çalışma alanıdır. Bu açıdan set çalışma koşullarına yönelik tanımsızlık ve iş organizasyonu eksikliği iş sağlığı ve güvenliği konusunda risklerden kaçınılmasını, çalışanların sağlık ve güvenliğine yönelik olumsuz etkilerin önlenmesini zorlaştırmaktadır. Set çalışma koşullarına yönelik iş sağlığı ve güvenliği çalışması, iş sağlığı ve güvenliği standartlarının belirlenmesi amacı ile ilk elde setin bir işyeri olarak tanımının yapılması, işin gereği ile iş sağlığı ve güvenliğine uygun olarak tasarlanması, iş organizasyonun sağlanması, sağlık ve güvenlik açısından risklerin değerlendirilmeye alınması ve önlemlerin alınması için ilgili sorumluların tanımlanması hedeflerini içermektedir.

Setlerdeki çalışma koşullarına ilişkin iş sağlığı ve güvenliği çalışması dört aşamadan oluşacaktır. Bunlar;

1.    Yönetmelik Çalışması
2.    Teknik Çalışma
3.    Toplantı
4.    Kılavuz Çalışması

Yönetmelik çalışması, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hukuki metinlerin  (kanun, tüzük ve yönetmelik) incelenmesi, bu metinlerde hangi konularda düzenlemelerin olup, hangi konularda düzenlemelerin olmadığının tespit edilmesini içermektedir. Bu tespitten hareketle hukuk metinlerin hangi maddelerinin set çalışma koşulları ile ilgili bir düzenlemede yer alması gerektiği ortaya konulacaktır. Bu aşamadan sonra hukuk birimi iki soru üzerinde yoğunlaşarak çalışmasını tamamlayacaktır. Bunlar;

1.    Hukuk metinlerinin ilgili maddelerine set çalışma koşulları göz önüne alınarak nasıl bir ek yapılması uygundur?

2.    Mevcut kanun, tüzük ve yönetmeliklerde hangi maddeler uygulanması iş sağlığı ve güvenliği konusunda sorunların çözülmesini sağlar, buna karşın denetleme olmadığında işe yaramaz?

Tüm bu hukuki çalışma uzmanlar (iş güvenliği uzmanı, iş müfettişi, iş yeri hekimi ve akademisyenlerden oluşan bir kurul) sendika ve set çalışanları birlikteliğinde setlerde yapılan her türlü işin işçi sağlığı ve iş güvenliğine uygun olarak tasarlanması için gerekli risk değerlendirmelerinin yapıldığı bir yönetmelik taslağının oluşturulmasını hedeflemektedir. Bu yönetmelik taslağı iş tanımlarını iş güvenliği göz önüne alarak değerlendirmekte ve ilgili risklere yönelik alınması gereken önlemleri ilgili kanun ve yönetmeliklere referansla göstermektedir.

Yönetmelik Çalışması ile eş zamanlı başlayacak olan teknik çalışma Türkiye’deki set çalışma koşullarının uluslararası örneklerle karşılaştırılması ile oluşacak belgelerin (yazılı ve fotoğraf)  yapılan hukuki çalışma çıktıları ile birlikte “İş Sağlığı ve Güvenliği” alanında yetkili iş müfettişi, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve akademisyenlerden oluşan bir danışma ekibine sunulmasından oluşmaktadır. Bu teknik çalışma kapsamında sinema ve dizi sektörünün “Risk Değerlendirmesi” yapılacak ve sektörün çalışma koşullarında arz eden tehlikeler hesaplanmış olacaktır. Teknik çalışma kapsamında İTÜ İnşaat Fakültesi Yapı İşletmeleri Anabilim Dalında öğretim görevlisi olan Doç. Dr. Emre Gürcanlı  ve set çalışanları ile birden fazla toplantı gerçekleştirdik.

Toplantı aşaması; hukuki ve teknik çalışma neticesinde oluşan yönetmelik taslağının sektörün tüm bileşenleri ve devlet yetkililerinin de katıldığı bir toplantı organizasyonudur. Bu toplantı ile yönetmelik taslağı hakkında son görüşler bildirilecek ve nihai halinin oluşması sağlanacaktır.

İşçi  Sağlığı ve İş Güvenliği Kampanyasının son aşaması olan kılavuz çalışması ise son hali oluşmuş olan yönetmelik taslağının bir kılavuz haline getirilerek, basımı, yayılması, uygulama ve denetim sürecinin başlatılması süreçlerinden oluşmaktadır.

 

 KAZA VE TEHLİKE BİLDİRİMİ FORMLARI

Görsel-işitsel faaliyetlerin (dizi, sinema, reklam, belgesel vb.) işyerleri olan setlerde çalışma ve hazırlık sırasında çok sayıda kazanın meydana geldiği, kazaların ciddi yaralanmalara, ölümlere yol açtığı bilinmekte, konuşulmaktadır. Fakat oyuncuların ve set çalışanlarının geçirdiği kazalara ilişkin olarak ciddi hiçbir kayıt, envanter, analiz, rapor, istatistik bulunmamaktadır.

Aşağıda sizlerle paylaştığımız formları doldurarak, bu envanter çalışmasına siz de destek olabilirsiniz. Formların  nasıl doldurulacağı uygulama rehberlerinde detaylıca anlatılmıştır.

 

Kaza Bildirimi Uygulama Rehberi

Kaza Bildirim Formu

Tehlike Bildirimi Uygulama Rehberi

Tehlike Bildirimi Formu