HAKKIMIZDA

hakkımızda

Sahne, Perde, Ekran, Mikrofon Oyuncuları Sendikası (Oyuncular Sendikası), oyunculuk mesleğinin Türkiye’de hak ettiği standartlara gelebilmesi için bir sendikaya ihtiyaç olduğunu düşünen oyuncular tarafından 29 Mart 2011 tarihinde kurulmuştur. Oyuncular Sendikası; sahne, perde, ekran ve mikrofon alanında performans gösteren bütün oyuncuları bünyesinde bulundurmaktadır.

 

Oyuncular Sendikası’nın 10 Eylül 2011 tarihli ana tüzüğüne göre genel olarak amaçları:

  • Tüm sahne, perde, ekran ve mikrofon oyuncularını bağımsız bir çatı altında toplamak.
  • Üyelerinin çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesini, ekonomik, demokratik, siyasal, sosyal, kültürel, mesleki, özlük, hukuksal hak ve çıkarlarının korunması ve geliştirilmesini sağlamak.
  • Üyelerinin tümünün tek bir sosyal güvenlik sistemine tabi olması için çalışmak.
  • Üyelerinin görsel işitsel alanda; sinema, televizyon, reklam, dizi, radyo, dijital platform, internet, seslendirme ile gösteri sanatlarında; tiyatro, kukla, opera, bale, modern dans çağdaş gösteri sanatları ve benzeri performans sanat alanlarında icra ettikleri mesleklerinin yasal tanımlarının yapılarak ulusal ve uluslararası düzeyde hak ettikleri yeri almasını sağlamak.

Oyuncular Sendikası kendini örgütsel olarak devlet, siyasal parti, örgüt ve kuruluşlardan bağımsız olarak tanımlayan, kendi perspektifi doğrultusunda bir programı olan ve bu perspektifini de toplumsal hareketler arasında bir uzlaşma ve eşitleme doğrultusunda yönlendirmeye çalışan bir sendikadır.

Oyuncular Sendikası herhangi bir örgütlenmenin devamı, parçası olarak değil, bağımsız olarak hareket etmekle birlikte oyunculuk alanındaki tüm örgütlenmele ile de dirsek temasında olmaya gayret göstermektedir. Mümkün olduğunca fazla oyuncunun söz sahibi olmasını sağlamaya çalışan Oyuncular Sendikası, bu anlamda üyeleri tarafından demokratik olarak kontrol edilebilmektedir.

Bağımsız, ulusal ya da uluslararası soyo-ekonomik-politik durumlarla ilgili olan ya da olmayan konularda oyuncuların günlük yaşamlarını etkileyen alanları da içermeye çalışan bir sendika olan Oyuncular Sendikası, bu bağlamda uluslararası sözleşmelerde çocuk oyuncular ile ilgili yer alan temel hakların ve özgürlüklerin takipçisi ve savunucusudur.

Tüm bu amaçların gerçekleştirilmesi için profesyonel bir yönetim modeli ve kadro; şeffaf ve katılımcı bir yapınının gerekliliğini savunan Oyuncular Sendikası  faaliyetlerini kurduğu birimler aracılığıyla sürdürmektedir.

Oyuncular  Sendikası, kuruluşundan bu yana kendisini kavramsal olarak geliştirilme çabasının yanında aynı zamanda var olan pratikler doğrultusunda devam eden, büyüyen ve kendini tanımlayan da bir harekettir.

İLKELERİMİZ

  • Sürdürülebilirlik

  • Şeffaflık

  • Katılımcılık

  • Hesap verebilirlik