BİZ KİMİZ?

bizkimiz

 

Türkiye’de oyuncuların sendikal mücadele geleneği 1960’lı yılların başı itibaren başlamış ve 1970’li yılların ortalarına doğru ise sinema, tiyatro ve opera alanlarında ayrı ayrı sendikalar faaliyet göstermeye başlamışlardır.

2000’lı yıllara gelindiğinde ise oyuncular önce  “Sinema İş Yasası İçin Oyuncular Platformu”nu oluşturmuş, daha sonrasında bu platform “Oyuncular Sendikası Girişimi” ne dönüşmüştür. “Oyuncular Sendikası Girişimi” oyunculuk mesleğinin Türkiye’de hak ettiği standartlara gelebilmesi için bir sendikaya ihtiyaç olduğunu düşünen oyuncuların başlattıkları bir girişimdir. 29 Kasım 2010 tarihinde gerçekleşen “Oyuncular Büyük Buluşması” neticesinde de bu girişim oyuncular içinde bilinen ve sahip çıkılan bir yapıya dönüşmüştür. Kişisel ve bağımsız çabalarla hareket eden girişim, Oyuncular Sendikası’nın kuruluşu için gereken çalışmaları yapmaya başlamıştır.
“Oyuncular Sendikası Girişimi”ne destek veren her oyuncu girişimin bir parçası olmuş ve girişim 29 Mart 2011’de Türkiye’nin ilk oyuncu sendikası olan Oyuncular Sendikası’ nın resmen kurulmasını sağlamıştır. Sahne, Perde, Ekran, Mikrofon Oyuncuları Sendikası (Oyuncular Sendikası) 10-11 Eylül 2011 tarihlerinde ilk olağan genel kurulunu gerçekleştirmiştir. Yapılan genel kurul sonrası 3 yıl görev yapacak Oyuncular Sendikası’nın birinci Yönetim Kurulu üyeleri seçilmiştir. 6-7 Eylül 2014 tarihlerinde ise  İkinci Olağan Genel Kurul gerçekleştirilerek,  Oyuncular Sendikası ana tüzüğü gereğince belirlenen yönetim kurulu, denetim kurulu ve disiplin kurulu gibi zorunlu organlara, sendika üyeleri tarafından, üç yıl görev yapacak asil ve yedek üyeler seçilmiştir. Son olarak 17 Eylül 2017 tarihinde Üçüncü Olağan Genel Kurul yapılmış ve önümüzdeki üç yıl boyunca görev yapacak tüm kurulların üyeleri genel kurula katılan delegeler tarafından seçilmiştir. Buna göre, Yönetim Kurulu ve diğer zorunlu organları oluşturan asıl üyeler şunlardır:

Demet Akbağ

Genel Başkan President

Demet Akbağ

Sercan Gidişoğlu

Genel Sekreter General Secretary

Örgütlenme Birimi, Uluslararası İlişkiler Birimi, İletişim Birimi, Seslendirme

Union Organization Department, International Relations Department, Communication Department, Dubbing

Sercan Gidişoğlu

Taner Rumeli

Genel Mali Sekreter Financial General  Secretary

Örgütlenme Birimi, Finans ve İdari İşler Birimi, Proje Seçme/ Değerlendirme ve Geliştirme Birimi, Sosyal ve Kültürel Haklar

Union Organization Department, Financial Administration Department, Project Selection/Evaluation and Development Department, Social and Cultural Rights

Taner Rumeli

Sermet Yeşil

Yönetim Kurulu Üyesi Board Member

Eğitim ve Araştırma Birimi, Sahne ve Gösteri Sanatları, Sosyal ve Kültürel Haklar Education and Research Department, Live Performance, Social and Cultural Rights

Sermet Yeşil

Atilla Gündoğdu

Yönetim Kurulu Üyesi Board Member

Sahne ve Gösteri Sanatları, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği,  Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği-İş Yerinde Taciz ve Mobbing ile Mücadele Birimi

Live Performance, Occupational Health and Safety,  Gender Inequality-Tackling Harassment and Mobbing at Work Department 

Atilla Gündoğdu

Serdar Orçin

Yönetim Kurulu Üyesi Board Member

Ekran ve Perde Oyuncuları, Setler, Ödenekli Tiyatrolar

TV and Cinema Actors, Audiovisuel Sector, Public Funded Theaters

Serdar Orçin

Tuğrul Tülek

Yönetim Kurulu Üyesi Board Member

Eğitim ve Araştırma Birimi, İletişim Birimi, Sahne ve Gösteri Sanatları

Education and Research Department, Communication Department, Live Performance

Tuğrul Tülek

Eda Çatalçam

Yönetim Kurulu Üyesi Board Member

Eğitim ve Araştırma Birimi, Çocuk Oyuncular (Bu sette Çocuk Var!), Mesleki Statü ve Haklar (4A Kampanyası), Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği-İş Yerinde Taciz ve Mobbing ile Mücadele Birimi

Education and Research Department, Child Actors (Child on the Set Campaign), Occupational  Status and Rights (Actors are Workers Campaign), Gender Inequality-Tackling Harassment and Mobbing at Work Department

Eda Çatalçam

Tuba Erdem

Yönetim Kurulu Üyesi Board Member

Kurumsal İlişkiler Birimi, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

Interinstitutional Relations Department, Occupational Health and Safety

Tuba Erdem
 
Disiplin Kurulu Başkanı Yasemin Şişli
Disiplin Kurulu Üyesi Tilbe Saran
Disiplin Kurulu Üyesi Ragıp Yavuz
Denetleme Kurulu Başkanı Alper Atak
Denetleme Kurulu Üyesi Ali Rıza Kubilay
Denetleme Kurulu Üyesi İbrahim Ozan Gözel