BİZ KİMİZ?

bizkimiz

 

 

 

 

 

 

 

 

Türkiye’de oyuncuların sendikal mücadele geleneği 1960’lı yılların başı itibaren başlamış ve 1970’li yılların ortalarına doğru ise sinema, tiyatro ve opera alanlarında ayrı ayrı sendikalar faaliyet göstermeye başlamışlardır.

 

2000’lı yıllara gelindiğinde ise oyuncular önce  “Sinema İş Yasası İçin Oyuncular Platformu”nu oluşturmuş, daha sonrasında bu platform “Oyuncular Sendikası Girişimi” ne dönüşmüştür. “Oyuncular Sendikası Girişimi” oyunculuk mesleğinin Türkiye’de hak ettiği standartlara gelebilmesi için bir sendikaya ihtiyaç olduğunu düşünen oyuncuların başlattıkları bir girişimdir.

29 Kasım 2010 tarihinde gerçekleşen “Oyuncular Büyük Buluşması” neticesinde de bu girişim oyuncular içinde bilinen ve sahip çıkılan bir yapıya dönüşmüştür. Kişisel ve bağımsız çabalarla hareket eden girişim, Oyuncular Sendikası’nın kuruluşu için gereken çalışmaları yapmaya başlamıştır.

“Oyuncular Sendikası Girişimi”ne destek veren her oyuncu girişimin bir parçası olmuş ve girişim 29 Mart 2011’de Türkiye’nin ilk oyuncu sendikası olan Oyuncular Sendikası’ nın resmen kurulmasını sağlamıştır.

Sahne, Perde, Ekran, Mikrofon Oyuncuları Sendikası (Oyuncular Sendikası) 10-11 Eylül 2011 tarihlerinde ilk olağan genel kurulunu gerçekleştirmiştir. Yapılan genel kurul sonrası 3 yıl görev yapacak Oyuncular Sendikası’nın birinci Yönetim Kurulu üyeleri seçilmiştir.

6-7 Eylül 2014 tarihlerinde ise  İkinci Olağan Genel Kurul gerçekleştirilerek,  Oyuncular Sendikası ana tüzüğü gereğince belirlenen yönetim kurulu, denetim kurulu ve disiplin kurulu gibi zorunlu organlara, sendika üyeleri tarafından, önümüzdeki üç yıl görev yapacak asil ve yedek üyeler seçilmiştir.

Genel Başkan Meltem Cumbul
Genel Sekreter Tilbe Saran
Genel Mali Sekreter Yiğit Özşener
Yönetim Kurulu Üyesi  Özgür Çevik
Yönetim Kurulu Üyesi  Çağlar Deniz
Yönetim Kurulu Üyesi  Ceyda Düvenci
Yönetim Kurulu Üyesi  Candaş Baş
Yönetim Kurulu Üyesi  Sercan Gidişoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi  Iraz Yöntem
 
Disiplin Kurulu Başkanı Laçin Ceylan
Disiplin Kurulu Üyesi Nadir Sarıbacak
Disiplin Kurulu Üyesi Emine Umar
Denetleme Kurulu Başkanı Yavuz Topoyan
Denetleme Kurulu Üyesi Sennur Nogaylar
Denetleme Kurulu Üyesi Erdem Ergin Çalışkan